nattugglan
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Från en rationell brutalistisk koloss till ett ljusintagande, reflekterande och öppet kontorshus. Den 35 år gamla stålplåtsfasaden på kvarteret Nattugglan har både fått och skänkt nytt liv.  Förvandlingen krävde mod, skicklighet, teamwork och en beslutsamhet om att bygga hållbart – på riktigt!

Demontera, måla om, bocka till och montera upp på nytt. Det kan låta enkelt och självklart att återvinna, men kvarteret Nattugglan i Stockholm är ett unikt återvinningsprojekt där plåtens goda kvalitet togs tillvara och en ny miljöanpassad, metallisk färg laborerades fram.

Kvarteret består av en enorm myndighetsbyggnad; en 127 meter lång, rationell betong- och plåtbrutalism som legat sluten för omvärlden sedan 1978. Arkitektbyrån Equator Stockholm fick i uppdrag att utveckla byggnadens karaktär och öppna upp den till ett levande kontorshus med utåtriktad och innovativ verksamhet samt att ta tillvara och bjuda in till en grön förplats. Målet var också en LEED-certifiering i högsta nivå, platinum.

Anna Teglund och Louise von Bahr ansvarig arkitekt. Teamet på Equator Stockholm bestod även av bl a Raúl Valencia och Ingrid Nordstrand. Foto: Hans Alm
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Anna Teglund och Louise von Bahr ansvarig arkitekt. Teamet på Equator Stockholm bestod även av bl a Raúl Valencia och Ingrid Nordstrand. Foto: Hans Alm

Idén med att återanvända den befintliga stålplåten på fasaden kom till först i programhandlingsskedet.

– Vi upptäckte att den befintliga plåten, efter 35 år som fasad, fortfarande var av mycket god kvalitet. Det kändes inte bra att riva ner och slänga så vi föreslog ett koncept som utgick från och omarbetade plåten, med komplettering av nya delar där det behövdes och en helt ny färgmålningsbehandling, berättar ansvarige arkitekten Louise von Bahr. Hon riktar en stor eloge till Vasakronan som modig och seriös beställare med förmåga att tänka långsiktigt och hållbart.

– De gav oss möjlighet att fördjupa oss i tillvaratagandet av plåten vilket blev till ett innovativt utvecklingsprojekt och ett givande samarbete mellan arkitekter, målare, plåtkonsult, projektledning, plåtslagare och fastighetsägare.

Målet var att behålla det kvalitativa i grundmaterialet samt att addera djupet och lystern med färg. Och eftersom önskat uttryck inte fanns tillgänglig i färg som uppfyllde miljökraven, aktiverades målningsfirman och Nordsjö färg för att ta fram en miljövänlig ”metallic look”.

– Vi ville ha ett djup i omlackeringen och det krävdes flera behandlingar för att uppnå önskat resultat. Först blästring, därefter underbehandling och slutligen spraymålning med ”metalliska” pigment i en ofärgad brytbas.

Johan Hiller, Equator
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Johan Hiller, Equator

Målningsarbetet utfördes manuellt i en för ändamålet hyrd lada, för att säkerställa det individuella och slumpmässiga i färgbeläggningen. Det har gjort att den nya kulören reagerar effektivt och uppfattas mycket varierande i olika ljus- och väderförhållanden. Utöver målningen bockades de befintliga plåtarna om till två skilda storlekar för att anpassas till byggnadens nya uttryck. I vissa sektioner kompletterades också fasaden med ny plåt.

Även om Equator tidigare till viss del arbetat med metallfasader, så har det inte varit i den här omfattningen och inte på ett så innovativt plan. Mest stolta är de över att de tillsammans lyckades hålla fast vid och genomföra fasadkonceptet så konsekvent hela vägen, att de lyckades med återanvändningen som en del i en helt ny komposition och därigenom fick till en hållbarhetsekonomi. Enligt Louise var informationshanteringen, tidplanen och logistiken de mest krävande delarna i projektet eftersom hela processen var ny. Det fanns också en osäkerhet kring hur materialet skulle klara demontering och ombearbetning, men resultatet blev till och med över förväntan.

Nya fönsterstorlekar och variationen i plåtens målningsbehandling har gett fasaden en helt ny rytmisering.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Nya fönsterstorlekar och variationen i plåtens målningsbehandling har gett fasaden en helt ny rytmisering.

– Det är väldigt roligt att se att det vi ville åstadkomma med plåten har förverkligats. Den är kvar, fasaden har en inbyggd variation och det metalliska lagret på plåten kan upplevas som allt från guldglimrande i solskenet till dov sammet i mulet väder. Det blev större effekt än väntat, förklarar hon och hänvisar till nyckfullheten i storskalighet.

Louise tillägger också att en viktig erfarenhet var att få se vilken kvalitetsprodukt byggplåten är. Att de inom ramen för materialet kunde bearbeta och utveckla och på så sätt förlänga livslängden.

– Plåt tål att leva vidare. Undvik slit och släng och ta vara på hantverksskicklighet för att bearbeta om istället, uppmanar hon.

Anledningen till att slutresultatet och att hela förändringsprocessen blev så lyckad är enligt Louise mycket tydligt.

– Det var fantastiskt att som arkitekt få vara spindeln i nätet och vara med och aktivera den kunskapskälla som finns hos exempelvis plåtslagarna och målarna. Framgången kom för att vi jobbade i team, säger Louise och inflikar att bilden av det ensamma geniet borde vara helt död. Det handlar om samverkan, att samla kompetens, då kan vi hitta nya vägar, återvinna och bygga hållbart – på riktigt!

OM SAMARBETET:

1. Vad tar ni med er från projektet
2.
Vilken var den största utmaningen

Fastighetsägare: Vasakronan, Per Thiberg
1. 
Det fantastiska engagemanget från alla led som gjorde att vi kunde förverkliga det här. Vi jobbar mycket med hållbarhet och det var intressant att få göra det med återvinning av befintlig plåt och samtidigt skapa en story-telling kring huset.

2. Det är en stor byggnad som kändes trist. Att lyfta huset exteriört och behålla stommen.

Plåtslageri: WEPAB plåtmonteringar AB, Rickard Lindgren
1. Kul att plåten kan återanvändas på det här sättet och att det blev så snyggt.

2.  Det var oerhört mycket jobb med logistiken. Det krävde att vi tänkte om och jobbade på ett nytt sätt.

Måleri: Malmstens måleri & färgsättning AB, Mikael Carlsson
1.
Att vi lyckades blanda komponenter från två olika världar – industri och traditionell målning. Att det funkade och blev till en helt ny produkt.

2. Att uppfinna allt på nytt. Få fram en produkt som motsvarade arkitektens förväntningar, att leverera den med allt vad det innebär av handskrapning, utrymme och torktider och att göra det inom utsatt tid.

MEDARBETARE NATTUGGLAN:

Material: Stålplåt
Arkitekt: Equator Stockholm
Fastighetsägare: Vasakronan
Projektledning: Projektbyrån
Plåtkonsult: Plåtkonsult Ola Svensson AB
Plåtslageri: WEPAB plåt-monteringar AB
Måleri: Måleri & färgsättning AB

Pin It on Pinterest