SOLENERGI

 


Solel eller solvärme? Plåttak- och fasader lämpar sig mycket väl för solenergi och utbudet av olika lösningar växer snabbt.

Att generera el på ett miljövänligt sätt är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att integrera produkter som tar vara på solens energi i en byggnad, visar man tydligt vilka värderingar man har. Solenergisystem finns både för tak och fasad, och kan även användas i liten skala.

 

 

 
 
 
 
 
 

Pin It on Pinterest