95 % vill föreskriva byggnadsplåt oftare

En nyligen genomförd undersökning visar att Sveriges arkitekter vill se ett ökat användande av byggnadsplåt. 95 % av de tillfrågade arkitekter vill föreskriva byggnadsplåt oftare och beskriver plåten som ett bra och intressant material. Hållbart, underhållsfritt och mycket uppskattat för möjligheterna till ett detaljrikt utförande.