TEKNIKHANDBOKEN

Du känner väl till Teknikhandboken? Den är mycket användbar som referensmaterial i dialoger mellan entreprenörer och beställare, samt i utbildningssyfte.