Under 2023 togs handboken ”Så kan plåtspillet minskas – cirkulär ekonomi i praktiken” fram i ett gemensamt nordiskt projekt. Du har väl läst den? 

Uttdrag ur handboken:

Undvik att skapa avfall
Merparten av avfallsvolymen beror på felaktig mätning med efterföljande felaktig produktion. Andra orsaker till ökat avfall är felaktiga beställningar, ineffektiv skärning och plåt i specialfärger som inte enkelt kan användas i andra projekt.

Minska materialförbrukningen och använd rester mer effektivt
Skickas rester automatiskt till återvinning? Står de kvar i en ”skamhörna” på lagret utan att tas i bruk? Genom att ändra tankesätt från rester = avfall, till att rester = en resurs, kan mycket av det som tidigare skulle ha skickats till återvinning användas i det egna företaget. Även om företaget får betalt för metallen som skickas till återvinning är det mer lönsamt att köpa in mindre och använda mer av det som beställs.

Bättre utnyttjande av råvaror är en bra cirkulär ekonomi.

Läs hela handboken här!