Svensk Byggplåts medlemmar har förbundit sig till att aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen och för att producera och leverera material och tjänster för ett hållbart samhällsbyggande.
Svensk Byggplåt startar nu en hållbarhetskampanj, ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” och inlededde i juni 2018 med att anta en Hållbarhetsförklaring.
Förklaringen syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Byggplåten har 100 års beständighet

Byggplåten består av motståndskraftiga stål och metaller som korrekt utförda och underhållna är funktionella på tak och fasader i över 100 år. Byggplåten är lätt och stark, egenskaper som minskar belastning och slitage.

Byggplåten är 100 % återvinningsbar

Återvinning av byggplåt är en 200-årig tradition och stål är världens mest återvunna material. Stål och metaller förbrukas inte, utan kan återvinnas om och om igen, utan att tappa i kvalitet.

Byggplåten har 100 sätt att återbrukas

Vid rivning kan byggplåten återbrukas genom att exempelvis flyttas till annan byggnad eller återbrukas i interiör och möbler. Spillmaterial vid tillverkning kan också återbrukas och uppgraderas till helt nya produkter. Med kreativitet blir materialet gränslöst.