TAK- OCH FASADPROFILER

Det finns olika tak- och fasadprofiler, t ex trapetskorrugerad (TRP), sinuskorrugerad eller pannplåt. Enklare plåtprofiler finns i olika former, färger och plåtmaterial.

Tack vare korrugeringen blir materialet självbärande och takkonstruktionen kan göras enklare med glest sittande läkt.

Trapetskorrugerad (TRP)
Trapetsformade profiler är den vanligaste utformningen och finns i olika bredder och höjder. ”Självbärande plåt” eller ”högprofiler” kallas ibland de profiler med extra hög trapetsform.

Sinuskorrugerad
Klassisk böljande profil som gör sig lika bra på tak som fasad. Vågformen finns i olika bredder och höjder.

Pannplåt
Påminner i utseendet om falsat plåttak. Rekommenderas ofta inom restaureringar och byggnadsvård.

LÄNKAR

ArcelorMittal (Takprofiler)

ArcelorMittal (Fasadprofiler)

Areco (Takprofiler)

Areco (Fasadprofiler)

Bevego

Dala-Profil

Lindab

Plannja

Prefa (Takprofiler)

Prefa (Fasadsystem)

Rheinzink (Takprofiler)

Rheinzink (Fasadprofiler)

Ruukki