TAK- OCH FASADPROFILER


Trapetskorrugerad (TRP), sinuskorrugerad eller pannplåt. Enklare plåtprofiler finns i olika former, färger och plåtmaterial.

Tack vare korrugeringen blir materialet självbärande och takkonstruktionen kan göras enklare med glest sittande läkt.

Trapetskorrugerad (TRP)
Trapetsformade profiler och den vanligaste utformningen av tak- och fasadprofiler. Trapetsformen finns i olika bredder och höjder. ”Självbärande plåt” eller ”högprofiler” kallas ibland de profiler med extra hög trapetsform.

Sinuskorrugerad
Klassisk böljande profil som gör sig lika bra på tak som fasad. Vågformen finns i olika bredder och höjder.

Pannplåt
Påminner i utseendet om falsat plåttak. Rekommenderas ofta inom restaureringar och byggnadsvård.

LÄNKAR

ArcelorMittal (Takprofiler)

ArcelorMittal (Fasadprofiler)

Areco (Takprofiler)

Areco (Fasadprofiler)

Bevego

Dala-Profil

Lindab (Takprofiler)

Lindab (Fasadprofiler)

Plannja

Prefa

Rheinzink

Pin It on Pinterest