MÄSSINGSLEGERINGAR

Skimrar som guld! Men färgen på mässing kan variera från vitgul till rödbrun beroende på kopparhalten.

Tombak och Nordiskt guld är två vanligt förekommande varianter av legeringar.