TRYGG PLÅT

”Trygg plåt” innefattar Plåt & Ventföretagens auktorisationssystem för byggnadsplåtsföretag samt en garantifond som kan ersätta skador.  

 

Auktoriserade företag – en kvalitetssäkring

Auktorisationen Trygg plåt är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde. De auktoriserade företagen har ett likvärdigt sätt att arbeta med dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Det gör att företaget kan garantera att leveransen till kund är kvalitetssäkrad enligt överenskommelse.

De auktoriserade företagen får också tillgång till unika verktyg och dokument. De får bland annat en handbok innehållande instruktioner, exempel och mallar som de ska använda för att ta fram sin företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.

Auktorisationen utförs av extern part – certifieringsorganet INCERT.

Här hittar du auktoriserade plåtslagerier >>  

 

Garantifonden

Garantifonden ingår i Trygg plåt har tagits fram i samarbete mellan Plåt & Ventföretagen och Svensk Byggplåt. Garantifonden är helt kostnadsfri för företag som är auktoriserade enligt Trygg plåt  och i framtiden kan de söka ersättning om det, efter tio år, framträder en skada eller ett fel som beror på utförandet. Det är endast fysiska följdskador som uppkommit som en direkt följd av fel som kan ersättas och de produkter som används i plåtentreprenaden ska ha köpts eller tillverkats av Areco Profiles, Bevego, Lindab, Plannja, Prefa eller SSAB.

Garantifonden innebär att de auktoriserade företagen har möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid.

Läs mer om Trygg plåt här >>

Pin It on Pinterest