METALLBELAGD STÅLPLÅT


Med metallbeläggningar behöver stålplåten inte målas och kan behålla sitt metalliska uttryck.
Att förzinka stålplåten görs i princip alltid  för att skydda mot korrosion. För att ytterligare förstärka skyddet samt få en bestående naken metallyta finns olika metallbeläggningar att förse stålplåten med.

Förzinkad stålplåt (Galvplåt)
Genom att belägga stålplåten med zink via galvanisering (elektrolys) skapas ett tunnare lager zink och ett råare uttryck.

AluZink (AlZn)
Metallbeläggning bestående av zink, aluminium och kisel.

Falzinc
Metallbeläggning bestående av zink och aluminium.

Magnelis
Metallbeläggning bestående av zink, aluminium och magnesium.

LÄNKAR

Areco

Bevego (Galvplåt)

ArcelorMittal (AluZink)

Bevego (AluZink)

Plannja (AluZink)

Tata Steel (AluZink)

ArcelorMittal (Magnelis)

Bevego (Magnelis)

Ruukki

Dala-Profil (Galvplåt & AluZink)

Lindab

SSAB