ROSTTRÖGT STÅL


En korossionshärdig stållegering som reagerar på luft och fukt och skapar en djup roströd färg.

Rosttrögt stål är ett stål som har legerats med koppar, krom, nickel och fosfor och är till sin natur ett robust material. Legeringen gör att stålet oxideras när det kommer i kontakt med luft och fukt. Ett fast oxidskikt bildas och förhindrar vidare oxidering, därav namnet rosttrögt eller väderbeständigt. Materialets slutstadie bidrar till en värdefull och mångsidig stålkvalitet.

Oxidlagrets färg varierar från rödbrunt till mörk purpur eller lila beroende på den omgivande miljön. Färgen mörknar med tiden. Tack vare det fasta och komplexa oxidskiktet kan det rosttröga stålet lämnas omålat. Patineringsprocessen lämnar ifrån sig rostvatten de första två åren, vilket bör samlas upp och ledas bort för att inte skapa missfärgningar.

Både det varm- och kallvalsade rosttröga stålet kan svetsas med vanliga metoder och kräver inte förvärmning. Det kan bockas i alla riktningar med snäva radier. Det säkraste valet av infästningar är skruvar av syrafast stål.

Ur ett miljöperspektiv är detta material ett bra val då det helt saknar beläggningar.