TAKAVVATTNING

Varje tak behöver en lösning för hantering av regn. Årsnederbörden i Sverige av regn och snö brukar vara 500-800 mm. En rapport från SMHI (2022) klargör dock att vi går mot ett varmare klimat med mer nederbörd.

För att leda bort vatten och förhindra fuktskador är det viktigt med ett anpassat takavvattningssystem. Takavvattning kan utföras antingen utvändigt eller invändigt och finns att få i en mängd olika stål och metaller, i olika kulörer, dimensioner och några olika utföranden, tex cirkulära eller rektangulära. 

Takavvattningen kan även vara en del av taket i from av fotrännor som kompletteras med utvändiga eller invändiga stuprör. Gesimsrännor och ränndalar med brunnar, är ett annat sätt att integrera avvattningen med taket och används vanligtvis tillsammans med utvändiga stuprör.