Teknikhandbok om plåt med AMA Hus

Teknikhandboken ”Byggnadsplåt, Material och Utförande” är ett initiativ som drivs av Plåt & Ventföretagen. Syftet är att belysa plåtens möjligheter och begränsningar ur arkitektonisk och teknisk synvinkel. Teknikhandboken vänder sig i första hand till arkitekter,...