Alla dessa certifieringar

Tracy Makaraba är en av fyra hållbarhetsrådgivare i Svensk Byggplåts Advisory board. Hon arbetar som ESG Professionell på JLL och har tidigare varit miljöcertifieringsexpert på WSP. Vi bad henne reda ut varför vi har så många olika certifieringssystem för fastigheter...