BAND- OCH FORMATPLÅT

Bandplåt för den mest vanliga täckningen av tak – bandtäckning. Men det gör sig lika bra på fasader. Av bandplåten kan man också tillverka mindre format och utföra så kallad skivtäckning, vilket ofta förekommer på tak eller fasad där uttrycket ska vara extra arbetat eller mer gammeldags.

Ett falsat plåttak eller fasad är ett riktigt hantverk och blir aldrig tråkigt. Tack vare möjligheten att bearbeta plåten ända ner på detaljnivå kan utförandet anpassas efter de flesta önskemål. Det är vackert och säkert tack vare god motståndskraft mot både brand och mekanisk påverkan. Det enda som man bör vara uppmärksam på är takets lutning. Det bör normalt inte understiga 1:10 (5,7 grader). En lutning på 1:16 (3,6 grader) kan dock godtas om taket har kontinuerliga plåtlängder, dvs att det inte finns några hinder så som skorstenar eller takfönster längs med längden på takplåten. Rostfritt stål går dock bra att svetsa och kan användas på platta tak.

LÄNKAR

ArcelorMittal

Areco

Bevego (Bandplåt)

Bevego (Planplåt)

Dala-Profil

Lindab

Plannja (Bandplåt)

Plannja (Formatplåt)

Prefa

Rheinzink

SSAB