Workshop om hållbarhet

I slutet av november samlades Svensk Byggplåts medlemsföretag till sin årliga workshop med fokus på hållbarhet. Korrosionsprofessor Inger Odnevall gästade och delade med sig av sin forskning kring korrosion och avrinningar från tak och fasader. Det blev ett intressant...