KOPPAR

Hållbart, klassiskt och elegant material med anor. Låt materialet patineras med tiden eller välj bland flera förpatinerade utföranden.

Kopparplåten har lång tradition som byggmaterial i Sverige. Ren koppar kan hittas i naturen men finns mest i mineral så som kopparkis i exempelvis Falu koppargruva. Koppar framställs ur malmerna genom smältning, lakning och elektrolys.

Den mjuka kopparplåten har en jämn sidenmatt ytfinish medan den halvhårda kvaliteten är blank. Vid exponeringen utomhus mattas emellertid ytan relativt fort, och efter några månader har ytan antagit en brun kulör som med tiden mörknar allt mer. Den, av de flesta, efterlängtade gröna patinan består vanligen av kopparhydroxidsulfat, eller i närheten av havet, kopparhydroxidklorid. I gynnsamma fall i städer och vid kusten börjar patinan framträda efter åtta till tio år. I ren lantatmosfär däremot kan patinan utebli helt och kopparytan förblir brunsvart. Med hjälp av bland annat förpatinering kan man idag få fram olika utföranden och färger så som ärg grön, mörkt oxiderad, guldkulör samt kopparplåt med struktur.

Tack vare mjukheten och formbarheten har materialet genom tiderna använts för framstående byggnader, ofta i kombination med komplicerade utsmyckningar.

Koppar kan smältas om hur många gånger som helst och kan även renas från föroreningar. 80 % av all koppar som brutits sedan bronsåldern är fortfarande i användning. Koppar har mycket hög återvinning, allt tillgängligt material återvinns i praktiken. Koppar har ett högt värde även som skrot, ungefär halva nymetallpriset. Detta är en stark kommersiell drivkraft till att koppar verkligen återvinns. Återvinning innebär också en energibesparing på 90 % jämfört med utvinning av ny metall.