HEJ HUSÄGARE!

En sekelskiftesdröm med tak av tinnar och torn i röd stålplåt, en svart aluminumfasad på ultramoderna villan eller silverfärgat pulpettak i zink på klassiska funkishuset? 

Byggnadsplåt finns för alla smaker och behov. Det används faktiskt mer eller mindre på de flesta byggnader. Det kan vara till fönsterbleck, skorstensbeklädnad, vattenavrinning eller hela tak och fasader.

Att klä tak eller fasad med byggnadsplåt är en hållbar investering för livet och möjligheterna är många. Låt guiden nedan hjälpa dig att välja rätt plåtmaterial för just ditt hus.

 

1. DÄRFÖR BYGGNADSPLÅT

Det fins många anledningar till varför byggnadsplåt är ett bra val för tak och fasader. Här är några fördelar:

 

 • Brandsäkert. 
 • Tätt. Risken för läckage är minimal.
 • Glatt. Snön glider lätt av.
 • Lätt. Kan därför läggas även på äldre konstruktioner eller andra konstruktioner som av olika skäl inte klarar för stor belastning.
 • Hållbart. Korrekt utfört och underhållet (enkelt att hålla rent) håller det i 80-100 år.
 • Miljövänligt. Återvinningsgraden är i princip 100 %.
 • Brett utbud. Det finns mängder av produkter, material, färger och former.
2. VAL AV PLÅTMATERIAL

Eftersom de olika plåtmaterialen har olika egenskaper och uttryck finns det många faktorer som styr valet av plåtmaterial. Diskutera ditt val med en plåtslagare eller plåtkonsult.

Läs mer om de olika plåtmaterialen >>


Byggnadens läge

De olika materialen har olika god korrosionshärdighet. Vid ett utsatt, kustnära läge gör sig t.ex. titanzink och rostfritt extra bra. 


Takets och fasadens utformning och lutning

Endast svetsat rostfritt tak klarar en helt plan yta.
Vid falsat titanzinktak med lutning under 35 grader, läggs en strukturmatta under för att skapa rätt förutsättningar.
Enkelfalsat plåttak behöver minst 14 graders lutning. Profilerat plåttak och dubbelfalsat tak med vissa hinder så som skorsten, klarar 5,7 graders lutning. Dubbelfasalsat plåttak utan några hinder klarar 3,6 grader. 


Byggnadens stil och uttryck

Traditionellt eller nyskapande? Bara fantasin sätter gränser.
Låt dig inspireras av olika villor >>


Övriga material på byggnaden

Var uppmärksam på vilka andra material som finns på byggnaden. Plåt mot puts, trä eller andra metaller och stål. De kan påverka varandra.


Temperatur för tidpunkten då plåtarbetet utförs

Vissa plåtmaterial ska inte läggas vid minusgrader, medan andra klarar det utmärkt.

 

3. NYBYGGE ELLER RENOVERING

Renovering

En stor fördel med byggnadsplåt är att den är lätt jämfört med andra tak och fasadmaterial. Den kan därför läggas även på äldre konstruktioner eller andra konstruktioner som av olika skäl inte klarar för stor belastning.

Med andra ord så kan du alltid lägga ett plåttak vid renovering och byte av annat tak.


Nybygge

Grattis! Du har alla möjligheter att skapa en byggnad med tak och fasad som är hållbara, energismarta och vackra.

4. UNDERHÅLL OCH MÅLNING

Byggnadsplåt på tak och fasad är alltid är en långvarig relation. Korrekt utfört och underhållet ska det hålla i 80-100 år.


Underhållskontroll

Underhållskontroll av tak bör ske minst en – helst två – gånger per år och under is- och snöfri säsong. Vissa tak kräver kanske kontroll endast vartannat år beroende på utformning, närhet till skog eller pannskorstenar eller andra anordningar som kan orsaka lokala angrepp. Plåtmaterialet kan också styra hur ofta kontrollen behöver göras. Vid kontrollen undersöks takets kondition, detaljer undersöks och rengöring görs vid behov.

Oftast handlar underhållet om att rensa bort löv och kvistar från hängrännor och eventuella ränndalar.


Målning

Det finns två olika mått på livslängd; den estetiska och den tekniska. Färgbelagd stålplåt har ett zinkskydd och ett färgskydd. Om färgen med tiden skulle flaga eller mattas av så skyddar ändå zinkbeläggningen, men rent estetiskt behövs en förbättring. En ommålning förlänger också den tekniska hållbarheten med ca 10 år.

6. SOLENERGI OCH ANDRA ENERGISMARTA LÖSNINGAR

Med teknik och estetik skapas energieffektiva lösningar så som solskydd, solel, solvärme, värmereflekterande färg och ventilation.

Det finns en mängd olika produkter speciellt anpassade för plåttak och plåtfasader.

Läs om funktionsbeläggningar >> och solenergi >>

7. KOSTNAD

Rätt material på rätt plats, i kombination med lång livslängd och litet underhåll är ekonomiskt.

Projektering, planering och byggande är en förhållandevis liten del av livscykelkostnaden, drift och underhåll desto mer. Stål och metaller kräver minimalt med underhåll och har lång hållbarhet.

Varje projekt är unikt och måste beräknas utifrån tillgänglighet, material och utförande. Ett tak med exempelvis torn och många hinder tar av förklarliga skäl längre tid att lägga än ett enklare villatak. Det är också stor skillnad på om det är profilerad plåt som används eller planplåt som ska falsas.

Generellt brukar man räknar på att ett komplett takbyte för en villa brukar ligga mellan 800-1000 kronor per kvadratmeter, cirka ⅓ är materialkostnad och ⅔ är arbetskostnad.

Läs mer om de olika plåtmaterialen >>

Kontakta plåtslagare för rekommendation och kostnadsuppskattning >>

8. TAKSÄKERHET

För att kunna underhålla tak och fasader på ett bra sätt, krävs att det finns tillträdes- och skyddsanordningar.

Prata med din plåtslagare för rekommendation om utrustning. I korta drag handlar det om följande:

 • Takstegar behövs för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig på taket.  
 • Takbryggor för att komma åt skorstenar och ventilationshuvar.   
 • Nock- och takbrygga används även som infästning av livlina vid takarbeten.   
 • Skyddsräcke för takluckor. 
 • Snörasskydd som ska hålla kvar snön på taken.  

Läs allt om taksäkerhet på www.taksakerhet.se >>

9. GARANTIER

Vanligtvis gäller 5 års garanti på utfört plåtslageriarbete och 15 – 20 års garanti på materialet. Kolla alltid med plåtslagaren vad som gäller för det aktuella materialet.

10. HITTA RÄTT PLÅTSLAGARE

Att hitta rätt plåtslagare kan vara helt avgörande för att ditt projekt ska bli riktigt bra.

Plåtslagaren ska vara en seriös byggaktör med rätt säkerhetsutrustning och rätt kompetens för ditt materialval.

En god rekommendation är att söka i Entreprenadföretagens (EPF) register över landets byggnadsplåtslagare. Medlemmarna får kontinuerlig information om nya byggregler, lagar, produkter och nyheter som berör branschen samt ett stort nätverk med viktiga branschkontakter.
Hitta byggnadsplåtslagare >>

Om du väljer ett mindre vanligt plåtmaterial, så som titanzink, rosttrögt eller rostfritt kan det vara bra att fråga leverantören av materialet om de kan rekommendera en plåtslagare som har erfarenhet av just det materialet.
Kontakta materialleverantörer >>

11. INNOVATIVA LÖSNINGAR

Tack vare det breda utbudet, formbarheten och möjligheten att integrera teknik, är stål och metaller optimala för att skapa nya uttryck och funktioner för såväl tak som fasader.

Metallfasader som andas, interagerar med förbipasserande och skiftar färg är redan här. Din byggnad kan också bli något nyskapande.