OM OSS

Svensk Byggplåt är en branschorganisation som aktivt arbetar för att stärka och lyfta fram plåtens unika och förträffliga fördelar som byggnadsmaterial. Vi vill göra byggplåten till det självklara valet för alla typer av byggnationer och till en given beståndsdel i det framtida samhällsbyggandet. Vi arbetar för att fler ska upptäcka byggplåtens möjligheter och fördelar samt att den allmänna synen på byggplåt ska uppdateras.

Byggplåten är hållbar, energismart, innovativ, kostnadseffektiv och gränslös.

Svensk Byggplåt riktar sig till arkitekter, fastighetsägare, BRF:er och förvaltare, projekt- och byggledningskonsulter, privata hustillverkare och villaägare samt till plåtslagare och plåtkonsulter.

Svensk Byggplåt representeras av i stort sett alla Sveriges ledande leverantörer inom byggplåt samt Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarförbundet för företag inom byggplåt som har 950 plåtslageriföretag som medlemmar.

info@svenskbyggplat.se

VILL NI BLI EN DEL AV SVENSK BYGGPLÅT?

För att beviljas medlemskap i Svensk Byggplåt ska alla de nedan angivna kriterierna ska vara uppfyllda. Efter att ansökan inkommit ska föreningens styrelse fatta beslut i frågan. Innan medlemskap slutgiltigt registreras måste även de aktuella avgifterna betalas in.

–        Sökande företag ska ha god ekonomisk ställning.
–        Sökande företag ska vara verksamt på den svenska marknaden.
–        Sökande företag ska förbinda sig att delge sina så kallade ”mätbara mål” såväl för framtiden som mist ett år bakåt i tiden. Delgivandet av sådana uppgifter ska ske på samma premisser som för befintliga medlemmar.
–        Sökande företag ska erhålla minst två rekommendationer från befintliga medlemsföretag i föreningen.
–        Sökande företag ska vara angeläget om att aktivt bidra till ökad användning av plåt som byggmaterial samt att verka för hantverket som sådant.
–        Sökande företag ska aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen och för att producera/leverera material och tjänster för ett hållbart samhällsbyggande
–        Sökande företag ska uppfylla de i stadgarna uppdragna kriterierna för medlemskap.

Pin It on Pinterest