• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

BOSTADHUS I VASASTAN, STOCKHOLM

Nästan 1,8 miljoner svenskar bor i en bostadsrätt och är därmed ansvariga för en fastighet. Få är dock kunniga inom fastighetsunderhåll. På äldre fastigheter kan det bli aktuellt med stora projekt så som takbyte – vi har därför samlat information om vad varje bostadsrättsförening bör veta om plåttak. 

Det finns i dag ca 30 000 svenska aktiva bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter och hela 990 000 hushåll, dvs nästan 1,8 miljoner människor, bor i en bostadsrätt. De största föreningarna har strax över 1 000 lägenheter och de minsta har tre lägenheter. Det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden och fastigheten och bostadsrättsinnehavaren äger endast rätten att bo i bostaden. Att vara medlem och bo i en bostadsrätt medför ett stort ansvar och många sitter dessutom någon gång i föreningens styrelse och ska ta beslut om underhåll så som byte av tak. 

Taket får stå ut med mycket i vårt nordiska klimat. Stora temperaturskiftningar, snö, hagel, regn, sol och vind. Att ha ett tätt tak är därför avgörande för fastighetens livslängd och kondition. Vi har pratat med Jonny Wilhelmsson, Wcon tak- och fasadkonsult, Kristian Nilsson VD, EoB plåt i Råå AB och Rickard Lindskog, Plåt & Ventföretagen (bransch- och arbetsgivarförbundet för plåt- och ventilationsföretag) om när en bostadsrättsförening bör välja eller inte välja ett plåttak, vilket underhåll som krävs och vad man bör tänka på vid takbyte. 

 

Om fastigheten har ett plåttak

Hur mycket underhåll kräver ett plåttak?

Underhåll behövs alltid. Men håller man taket rent sparar man in på framtida underhållsarbete. Viktigast är att se till att hängrännor, stuprör och andra vattenvägar är rena från löv och annan smuts. Besiktiga taket vår och höst så att ni upptäcker i tid om eventuella skador uppstår, var extra noggrann vid genomföringar så som vid skorstenar och gångbryggor och ventilationshuvar. Se löpande över så att taksäkerheten är intakt och stämmer med rådande regelverk. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

SNÖSKOTTNING FOTO: MIKAEL LUNDBERG

Vad ska man tänka på angående snöskottning av ett plåttak?

Som fastighetsägare har bostadsrättsföreningen ett stort ansvar för att takskottningen blir gjord på ett säkert sätt, både av hänsyn till de som utför skottningen på taken och till de personer eller fordon som kan befinna sig nedanför på gatan. Man vill heller inte få skador på taket av skottningen. Plåttak måste skottas med platsskyffel och det ska alltid upprättas en snöskottningsplan med riskbedömningar. Anlita därför alltid licensierade takskottare, så får ni jobbet gjort på rätt sätt. Många försäkringsbolag ställer dessutom krav på att takskottarna är licensierade för att fastighetens försäkring ska gälla. 

Se till att i god tid, innan snön kommer, teckna ett avtal om snöskottning med licensierad takskottare. Det är viktigt att de kan göra en riskbedömning och besiktning av taket innan snön faller.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
SOLCELLER MONTERADE PÅ ETT PLÅTTAK

Vad bör man tänka på vid montering av solceller på plåttak?

Solceller på plåttak fungerar mycket bra. Se till att en plåtslagare besiktigar taket före monteringen av solcellerna. Solcellerna ligger på taket i 40 år eller längre och finns det då ett behov av att renovera taket innan, ska man passa på att göra detta samtidigt. Det blir en dyr affär att montera ner solcellerna efter 20 år och montera tillbaka dem efter takbytet. En annan sak är att man behöver se över sin taksäkerhetsutrustning så den blir anpassad efter taket med solceller. 

 

Om bostadsrättsföreningen funderar på att byta till ett plåttak eller renovera ett plåttak

Vilka fördelar finns det med plåttak jämfört med andra taklösningar?

En av de stora fördelarna med plåttak är hållbarheten, med rätt underhåll kan det ligga uppåt 100 år. Ur ett livscykelperspektiv är det också en vinnare, all plåt kan återvinnas och allt mer plåt återbrukas. Ett plåttak kräver dessutom jämförelsevis lite underhåll. Det drar till sig mindre smuts i form av mossa och lavar. Material såsom takpannor där tätskiktet är underlagspappen/duken kan löv och smuts blåsa in, fåglar tillåts bygga bon och det är inte ovanligt att tätskiktet på dessa tak blir utsatt för väta i form av regnvatten eller töande snö. Det är med andra ord större risk att livslängden förkortas på takkonstruktionen. Plåten är också ett lätt material som kan läggas även på lättare konstruktioner.  

Vad ska man tänka på när det är dags för takbyte?

Ta in experthjälp! Både inför och under entreprenaden. Det är oftast en stor investering att byta eller renovera yttertaket och ju fler fel som görs, ju dyrare blir det. För entreprenören och beställarens skull är det också oftast lättast att ha med sig en konsult längs vägen till en färdigställd entreprenad. Var extra noga med att få fram en rambeskrivning och gör en ordentlig upphandling i konkurrens. Ta in flera offerter. Var noga med ansvarsfördelning och att lagar och regler följs. 

När ska man inte välja plåttak?

Alla tak har olika förutsättningar, men en tumregel är att platta tak ska ha svetsade tätskikt. Dvs att väljer du platt tak så är det endast rostfritt stål med svetsade sömmar som fungerar. Andra plåtmaterial som falsas, kan läggas från 5,6° och brantare.  

När ska man välja plåttak?

För att tak med många hinder, vinklar och vrår, är plåt det bästa valet. Formfriheten är näst intill fullständig. Rent estetiskt har plåten också mycket att erbjuda. Här finns hela färgskalan, liksom flera olika plåtmaterial. Betongtakpannor kan inte läggas på tak under 14°, men plåt funkar bra ner till 5,6°.  

Vilket plåtmaterial ska man välja?

Det är tycke och smak, samt beror på i vilken klimatzon byggnaden ligger. Färgbelagd stålplåt, koppar, titanzink, aluminium, rostfritt stål och zinkmagnesium är olika alternativ att välja mellan. Tänk på att materialbyte och även färgbyte är förenat med bygglov.  

3 TIPS!

En underhållsplan

Varje bostadsrättsförening bör alltid ha en ordentlig underhållsplan som visar vilka renoveringar som fastighetens kommande renoveringsbehov. Då kan föreningen avsätta tillräckligt med pengar för framtida renoveringar och därmed undvika stora oväntade höjningar av månadsavgiften.  

Ta hjälp av proffs

Att missbedöma projektets omfattning, fatta beslut i fel ordning, inte känna till myndighetskraven, ta fram ett bristfälligt förfrågningsunderlag för upphandling samt missa att göra för- och slutbesiktning är vanliga fel för orutinerade föreningar. Även om expertis kostar, så blir det oftast billigare på slutnotan. 

Beräkna kostnad utifrån hela livslängden

När offerter ska bedömas är det lätt att tänka kortsiktigt. Men när det gäller fastigheter kan det inte nog betonas att vara proaktiv och långsiktig alltid lönar sig.

 

Hitta plåtslagare, medlemmar i Plåt & Ventföretagen >>  

Hitta licensierade takskottare >> 

 

Pin It on Pinterest