FLUGT
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

FLUGT – Refugee museum of Denmark. Foto: Danyu Zeng


FLUGT är Danmarks nya internationella museum för flyktingberättelser. Beläget på platsen för Danmarks största flyktingläger från andra världskriget, ger FLUGT en röst åt flyktingar över hela världen, både från dåtid och i nutid.

Arkitektbyrån BIG har tillvaratagit, anpassat och byggt ut en av lägrets få kvarvarande strukturer, en sjukhusbyggnad, till ett 1600 m2 stort museum. Det tidigare sjukhuset, består av två långsträckta byggnader. BIG har kopplat samman dessa två byggnader arkitektoniskt och historiskt genom att lägga till en mjuk kurvfor

mad volym som tillför 500 m2 extra utrymme till museet och skapar en välkomnande struktur, synlig på långt håll. Klädd i Cortenstål skapar den mjuka strukturen en tydlig karaktär åt byggnaden och materialets röda ton smälter fint in i de sammankopplade röda tegelbyggnaderna.

”FLUGT är ett bra exempel på hur adaptiv återanvändning kan resultera i hållbara, funktionella byggnader som bevarar vår gemensamma historia samtidigt som de sticker ut arkitektoniskt.”
Projektledare, Frederik Lyng, BIG.

Från utsidan välkomnar den abstrakta volymen besökarna in i vad som ser ut att vara en stängd entréhall. När man går in avslöjar en böjd glasvägg från golv till tak, utsikt över en skyddad grön innergård och skogen där flyktinglägret tidigare låg. Museet erbjuder utställningar och upplevelser både inne i byggnaden och utomhus.

Museet invigdes i slutet juni och är öppet för besökare alla dagar i veckan.
https://flugtmuseum.dk

FLUGT
Storlek: 1600 m2
Ort: Oksbøl, Danmark
Beställare: Vardemuseerne
Samarbetspartners: Ingeniør’ne, Tinker Imagineers, BIG Landscape, BIG Ideas, Gade & Mortensen Akustik, HB Trapper

 

FLUGT – Refugee museum of Denmark
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

FLUGT – Refugee museum of Denmark
Foto: Rasmus Hjortshøj

FLUGT – Refugee museum of Denmark
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

FLUGT – Refugee museum of Denmark
Foto: Rasmus Hjortshøj

 

 

FLUGT – Refugee museum of Denmark
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

FLUGT – Refugee museum of Denmark
Foto: Rasmus Hjortshøj

Pin It on Pinterest