Återbruk av plåt
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Ett underliggande konstruktionsfel på Kiasma, museet för nutidskonst i Helsingfors, bidrar till ett historiskt återbruk när titanzinken nu i stället används till det nya besökscentret vid Onsala rymdobservatorium.

På Råö söder om Göteborg ligger det stora rymdobservatoriet som idag rymmer fem radioteleskop för astronomi och geodesi. Det nya besökscentrumet planeras vara klart i december och ska bestå av 85 procent återbrukat material i linje med fastighetsägarens hållbarhetsarbete.

– Vi vill visa Sveriges byggbransch att det går att återbruka i större skala, säger Pär Johansson, projektledare på Chalmersfastigheter.

Plåten som monterades ned i Helsingfors från Kiasma museet förvaras nu på Pålsonplåt i Väröbacka inför att den snart ska bli plåtdetaljer på besökscen

tret. För entreprenören Pålsonplåt blir det första gången man arbetar med ett så storskaligt återbruk, men projektledaren Andreas Nilsson har en okomplicerad syn på det hela.

– Rent praktiskt är det inga större skillnader mot ett normalt nybygge. Vi kommer att måtta och tillverka de delar som behövs. Det enda är att plåten har suttit uppe på ett annat ställe förut, säger Andreas Nilsson.

Kiasma
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Kiasma, museet för nutidskonst i Helsingfors

Det nya besökscentret vid observatoriet planeras stå klart i december 2021 och kommer rymma utställningshall,

konferensrum och kontrollrum för SALSA-teleskop.

Läs hela reportaget >>

Pin It on Pinterest