Arkitektens checklista
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Stål och metaller på tak och fasader kan vara allt från spektakulära och energismarta till mycket modesta. För att få önskat uttryck, optimerad funktion och rätt kostnadsnivå finns arkitektens checklista till hjälp.

I checklistan tar vi bland annat upp de grundläggande parametrarna som är bra att utgå från när det kommer till takets och/eller fasadens funktion. Vi går också igenom produkter, material, infästningar och materialmöten som kan vara bra att känna till. I checklistan hittar du också information kring miljö, kostnader och innovation.

Ladda ner arkitektens checklista >>

Pin It on Pinterest