I slutet av november samlades Svensk Byggplåts medlemsföretag till sin årliga workshop med fokus på hållbarhet. Korrosionsprofessor Inger Odnevall gästade och delade med sig av sin forskning kring korrosion och avrinningar från tak och fasader. Det blev ett intressant samtal kring missuppfattningar och rena felaktigheter som idag tyvärr ofta styr kommuners beslut om bygglov. Se en intervju i ämnet med Inger här. 

Svensk Byggplåt beslutade att fortsätta informera i ämnet korrosion och avrinningar från tak och fasader liksom att förtydliga och skapa processer kring återbruk av byggnadsplåt. Under 2024 ska det också läggas tid på att se över hur EPD:er och livscykelanalyser används av olika aktörer inom byggbranschen. En erfarenhet är att byggnadsplåtens hållbarhetsfördelar, med bland annat mycket lång livslängd, ofta inte räknas med i bedömningar av vilka material som är miljövänliga och hållbara.