• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Tillverkningen av byggplåt sker på byggarbetsplatsen i 3D-skrivare. Robotar tar hand om administrationen och alla koldioxidutsläpp från ståltillverkningen är eliminerade. MIA har tagit framtidstempen på branschen och frågat hur visioner, planer och produkter förändras. Hur kommer byggplåten att användas och se ut på tak och fasader år 2040?

Rent visionärt tror jag att vi tillverkar produkterna ute på byggarbetsplatsen i 3D-skrivare. Teknologin inom 3D rusar för närvarande och priserna sjunker snabbt. Vi ser också högre och högre kvalitet på det som utförs och vi har exempel på hus som ”skrivits” ut redan idag. Det finns ingen anledning att lägga pengar på transporter som dessutom belastar vår miljö, säger Magnus Dahlberg, produktchef Plåtslageri på Lindab Sverige AB.

De företag inom byggplåtbranschen som MIA har intervjuat, är eniga om att det digitala kommer att spela en enormt stor roll år 2040. Till exempel har digitala robotar tagit över mycket av det administrativa. Digitaliseringen gör även att all data om leveranser och material finns tillgänglig för byggare och ägare i all framtid. Alla i byggkedjan från arkitekt till rivningsfirmor kan hämta informationen.

Stålproduktionen har övergått till ny teknik som gör att koldioxidutsläpp är eliminerade. Dessutom har produktion och emballering automatiserats än mer. Man har pressat marginalerna vilket innebär att så få händer och människor som möjligt både kan och ska hantera materialet. Det blir säkert och kostnadseffektivt.

Hållbarhetsfrågorna står precis som idag högt på agendan hos företagen, för att få ner miljöpåverkan och att få upp energieffektiviteten. Mer resurser för att främja utvecklingen är tillsatta.

– Hållbarhet kommer att integreras helt i alla processer, då inget avfall som kräver deponi får finnas längre, säger Claes Axelsson, Business Director Scandinavia, på Plannja AB, och hänvisar till cirkulär ekonomi. Magnus Dahlberg är övertygad om att transporterna kommer att vara minimerade och att fabrikerna kommer att vara 100 procent självförsörjande på energi.

– Mycket av transporterna som ändå behövs, kommer att fraktas av obemannade drönare direkt till byggarbetsplatsen, säger han och poängterar att det är dags att vakna ur den globala dvalan vi befinner oss i vad gäller miljö och klimatpåverkan. Han beklagar också att kostnader är anledningen till försening och förhalande av företags agerande.

Branschen har stor tilltro till att byggplåten år 2040 kommer att vara eftertraktad i alla dess former. Även metall- och färgbeläggningarna kommer att ha utvecklats till resurssnålare och miljövänligare alternativ.

– Ren zink kommer att ersättas med legeringar och generellt blir skikten 50 procent tunnare än idag. Färgbeläggningen kommer att vara helt fri från gifter och petroleumprodukter, säger Pär Sixtensson, vd för Dala-Profil.

José Rovira, säljchef på SSAB Sverige, menar att den största förändringen inom stålvärlden kommer vara övergången till koldioxidfri tillverkning av stål. Förutom det kommer utvecklingen för beläggningarna att ta fart.

– De egenskaper som våra byggprodukter har 2040 kräver en helt ny maskinpark. Utvecklingen kommer att bli fantastisk. Vi har exempelvis nya, hållbara beläggningar, så som självläkande och självtvättande. Det kommer även finnas flerfunktionella beläggningar med sensorer för temperatur-, luftfuktighet- och energigenerering.

Enligt plåtbranschen kommer sensorer också tala om när taket eller panelen är skadad och kulören kan skiftas, till exempel efter väderlek. Det kommer dessutom vara ett stort fokus på återvinningsmaterial. Stål- och metallprodukter är redan återvinningsbara till 100 procent, men ett ökat återbruk av produkter kommer att förbättra situationen ytterligare.

– Storsäljarna 2040 är de produkter som uppfyller kraven i en cirkulär ekonomi. Byggsystemen kommer att utvecklas och anpassas till byggnadens livslängd. Produkter för byggnader med kortare förväntad livslängd kommer konstrueras för demontage och hantering i återvinningsfasen i större utsträckning än idag. Beträffande tekniska egenskaper så kommer de produkter som har funktioner inbyggda i sig och som rör energiproduktion att vara dominerande, säger Claes Axelsson.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

För att minska transport- och montagekostnader, samt öka effektiviteten på arbetsplatsen, är fler produkter prefabricerade.

– Vi kommer att leverera fler färdiga och prefabricerade produkter. Förmodligen kommer vi att ha fler material och produkter som samverkar. Tejp, lim och kompositmaterial används som alternativ till traditionella infästningar. Stål och metaller kan ha utvecklats så att man får en helt annan vikt, hållfasthet samt väder och korrosionsbeständighet än idag, säger Hans Andersson, försäljningschef för Building System Nordics, Tata Steel.

Digitaliseringen innebär även att branschen integrerar verksamheterna på ett mer effektivt och snabbare sätt än idag. Varje projekt är mer detaljerat och noggrannare specificerat.

– Helheten kommer att bli allt viktigare framöver. Samverkan mellan arkitekt, konstruktör, entreprenör och tillverkare kommer bli viktigare för varje år som går, säger Magnus Dahlberg.

2040 antas även flera delar i byggkedjan ha rationaliserats bort. Arkitekter kommer kunna visualisera en lösning med byggmaterial i sitt eget designverktyg och specificera rätt mängd material direkt. Med den tekniska utvecklingen ökar också kraven från kunderna.

– Det är fler parametrar att hålla reda på, men också att konkurrera med. Kraven på livscykelansvar är fler – som att tillverkare också kan ta hand om restprodukterna vid rivning. Kraven på logistik och transportlösningar kommer att fortsätta att accelerera. Kunderna kommer också att ställa större krav på etik, moral, socialt ansvarstagande, hållbarhet och miljö, menar Hans Andersson.

Magnus Dahlberg instämmer i att kunderna absolut kommer att ställa nya krav.

– NZEB (Near Zero Energy Buildings) är redan nu godkänt och implementerat i EU. Nästa steg är ZNE (Zero Net Energy). Kraven på lägre energiförbrukning kommer rusa iväg och vi jobbar konstant med dessa utmaningar i våra produkter och byggnader.

Vad är då de viktigaste frågorna för företagen år 2040? Att fortsätta vara pionjärer och utveckla miljövänliga produkter som är attraktiva på marknaden. Att överleva i en föränderlig värld. Samtidigt vill man fortsätta att utvecklas till en attraktiv arbetsplats och därmed locka den bästa personalen.

– De viktigaste företagsfrågorna liknar de vi har i dag; säkerhet, miljön och våra lösningars värdeskapande för våra kunder. Det innebär produktutveckling tillsammans med kunderna. Vi levererar stålet till de första byggnaderna på Mars redan 2035…, säger José Rovira.

Pin It on Pinterest