Finalister Plåtpriset 2023

MIA bjuder på inspirerande, smart och bildskön arkitektur, fördjupande reportage om AI, miljöcertifieringar och en masteruppsats om återbruk. Vi har fått en rapport från Köpenhamn som Världsarkitekturstad och tittar närmare på ett kulturprojekt där de allra skickligaste plåtslagarna har fått en rejäl utmaning. 

Arkitekturmagasinet MIA – Metall I Arkitekturen, ges ut av Svensk Byggplåt en gång om året. Årets nummer skickas ut i början av oktober. Vill du försäkra dig om att den kommer hem till dig eller till ditt kontor utan kostnad?

Skicka ett mail med namn och postadress till info@svenskbyggplat.se, gärna senast den 1 oktober.