• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Förra veckan invigdes HYBRIT, en pilotanläggning för framtagning av fossilfritt stål. Genom driftsättningen av HYBRIT tar nu SSAB, LKAB och Vattenfall klivet mot att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

Järn och stålindustrin står för 7 % av de globala utsläppen och även om den svenska stålindustrin är bland den mest klimateffektiva i världen så räcker det inte för att kunna möta framtidens miljökrav. HYBRIT, som är en förkortning av Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, är resultatet av en satsning för att kunna möta Sveriges klimatmål på netto noll-utsläpp vid 2045.

Tekniken bygger på att man byter ut koks vid stålproduktionen mot vätgas. Vätgasen produceras genom elektrolys av vatten som sedan används för att tillverka direktreducerat järn (även kallat DRI eller järnsvamp) av järnmalm som råvara. Sedan används det direktreducerande järnet tillsammans med återvunnet skrot som råvara för att framställa stål.

På plats vid invigningen befann sig bl a statsminister Stefan Löfvén.

– Det är viktigt att människor som bor i Sverige förstår hur stort det här är. Det är ett epokskifte i svensk stålindustri, säger statsminister Stefan Löfvén i en intervju till SVT.

Just nu pågår testningen av tekniken för fullt och förberedelserna för nästa steg är redan påbörjade och innefattar byggandet av en demonstrationsanläggning i industriell skala. Byggstarten förväntas börja under 2023 och förhoppningen är att den ska kunna tas i drift under 2025. Demonstrationsanläggningen planeras ha en kapacitet på upp emot en miljon ton järn per år, vilket är närmare hälften av SSAB:s nuvarande produktionskapacitet i masugnen i Luleå. HYBRIT-projektet hintar därför om att SSAB kommer bli först i världen med tillverkning av fossilfritt stål.

Läs mer >>

Pin It on Pinterest