Vår hållbarhetsförklaring

Tack vare tålighet, återvinning och återbruk, är byggplåten så mycket mer än bara hållbar.

Byggplåten klär tak och fasader och finns i en mängd utförande i olika stål, så som rostfritt, rosttrögt och färgbelagt samt metaller, så som aluminium, koppar och zink.

Byggplåten utsmyckar samt skyddar byggnader mot väder och vind.

Byggplåten består av cirkulära byggmaterial för kretsloppsbaserat byggande.

 

Byggplåten har 100 års beständighet

Byggplåten består av motståndskraftiga stål och metaller som korrekt utförda och underhållna är funktionella på tak och fasader i över 100 år. Byggplåten är lätt och stark, egenskaper som minskar belastning och slitage.

SVENSK BYGGPLÅT ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.

 

Byggplåten är 100 % återvinningsbar

Återvinning av byggplåt är en 200-årig tradition och stål är världens mest återvunna material. Stål och metaller förbrukas inte, utan kan återvinnas om och om igen, utan att tappa i kvalitet. Enligt Naturvårdsverket är återvinningen av exempelvis järn, aluminium och koppar så hög i Sverige att den bara kan öka marginellt. Därför krävs det ökad kunskap och nya styrmedel för att ytterligare öka återvinningen. Efterfrågan på stål och metaller är dock så stor att vi också måste nyproducera.

SVENSK BYGGPLÅT ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.

 

Byggplåten har 100 sätt att återbrukas

Vid rivning kan byggplåten återbrukas genom att exempelvis flyttas till annan byggnad eller återbrukas i interiör och möbler. Spillmaterial vid tillverkning kan också återbrukas och uppgraderas till helt nya produkter. Med kreativitet blir materialet gränslöst.

SVENSK BYGGPLÅT ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

 

En byggplåtprodukt kan tjäna sitt syfte i 100 år. Därefter kan den återvinnas till 100 % eller återbrukas på 100 olika sätt, för att sedan återvinnas igen till 100 % och återbrukas på 100 nya sätt för att sedan… och så fortsätter det i oändlighet. Vi kallar det ”Extra lång hållbarhet”.