• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Vi välkomnar FMH Stainless som ny medlem i Svensk Byggplåt. FMH Stainless är leverantör av rostfritt stål i olika kvaliteter med förädlade ytfinishar.

–FMH är glada att som ny medlem i Svensk Byggplåt få tillgång till de nätverk och kontakter som vi alla tillsammans kan verka i för att öka kännedom om plåtens möjligheter, dess egenskaper, funktion, hållbarhet och estetik, säger Anders Fredlund, marknadsföring- och försäljningsansvarig.

FMH Stainless riktar sig till målgrupper som bearbetar och installerar materialen dagligen och mot föreskrivande led, så som arkitekter och designers och inte minst byggherrar, konsumenter och fastighetsägare.

– Vi är övertygade om att vi tillsammans kan öka intresset för byggplåt som dekormaterial/ytskikt ytterligare, både interiört som exteriört. Vi ser fram emot att aktivt tillsammans med övriga medlemmar utveckla en hållbar och växande marknad för svensk byggplåt.

Pin It on Pinterest