Plåtkonsult
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Det är alltid bra att ha en kontinuerlig kontakt med en plåtkonsult vid ett projekt med tak och/eller fasad i byggplåt. Därför har vi samlat kontaktuppgifter till olika plåtkonsulter över hela landet på vår hemsida. För att förstå vad en plåtkonsult är och vad hen gör, så ställde vi några frågor till en av våra listade plåtkonsulter, Rauno Seimilä från Mälardalens Plåtkonsult AB.

Vad gör en plåtkonsult?

De flesta plåtkonsulter besiktar tätskikt på tak och fasad. En plåtkonsult har ju sitt specialområde där han eller hon tittar på plåtdetaljer så att dessa är utförda enligt underlag och på ett fackmässigt sätt. Inför ett uppdrag så läser man in sig på projektet så som kontrakt, tekniska beskrivningar, ritningar m.m.


Vem kan kontakta en plåtkonsult?

Alla som behöver ha en sakkunnig inom plåt vid tex renovering, projektering och utbildning inom byggplåt. Det kan vara en byggherre, fastighetsägare, projektör, arkitekt, byggare, plåtslagare, förvaltare, villaägare, bostadsrättsförening m.fl.


Vilka är de vanligaste frågorna ni får från arkitekter/fastighetsägare/plåtslagare/villaägare?

Arkitekter/projektörer frågar om olika typer av utförande av plåtdetaljer på tex tak, putsade fasader m.m.
Plåtslagare vill ha vägledning av olika lösningar om ett visst utförande är enligt AMA. Villaägare och andraprivatpersoner undrar ofta hur en besiktning går till och om priset på en besiktning.


Vilka är era vanligaste uppdrag?

  • Besiktningar vid nybyggnation av flerbostadshus.
  • Besiktning vid renovering av olika typer av fastigheter.
  • Statusbesiktningar av fastigheter.
  • Framtagning av tekniska beskrivningar, förfrågningsunderlag.
  • Konsultation vid projektering där man som plåtkonsult blir anlitad som sakkunnig.


Hur blir man plåtkonsult?

Det är viktigt är att ha erfarenhet av plåtslageriarbete så att du som besiktningsman vet hur plåt ska och kan bearbetas för att utförandet ska uppfylla fackmässighet och AMA-krav.  Man kan utbilda sig inom entreprenadbesiktning via kurser för att få inblick i regelverket och juridiken kring AB04, ABT 06. Man kan även utbilda sig inom AMA.

Här finner ni våra listade plåtkonsulter >>

Pin It on Pinterest