• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Husmodell för AMA Hus 21.

Teknikhandboken ”Byggnadsplåt, Material och Utförande” är ett initiativ som drivs av Plåt & Ventföretagen. Syftet är att belysa plåtens möjligheter och begränsningar ur arkitektonisk och teknisk synvinkel.

Teknikhandboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den kan även vara ett bra utbildningsmaterial eller referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare. Teknikhandboken behandlar de olika plåtmaterialens egenskaper, underlag, infästningar, taket och fasadens utformning, rörelsefogar, bearbetningsmetoder, taksäkerhet och underhåll med mera.

Till Teknikhandboken finns även den senaste versionen av AMA Hus 21 där du finner flera AMA Hus pedagogiskt presenterade i en husmodell. Se AMA Hus 21 här.

Hela Teknikhandboken kan du läsa här.

Pin It on Pinterest