Inom Svensk Byggplåt är vi nu glada över att kunna presentera en ny medlem – VM Building Solutions. De är specialiserade på högkvalitativa material och har lösningar för hela byggnadsskalet: fasader, lutande tak, platta tak och gröna tak. I Skandinavien representerar VM Building Solutions både VMZINC och Nordic Copper. Christian Eriksson, försäljningschef på VM Building Solutions Scandinavia, berättar varför de vill vara en del av Svensk Byggplåt.

Varför väljer ni att gå med i Svensk Byggplåt?
Vi ser medlemskapet i Svensk Byggplåt som en möjlighet att stärka vår position på den svenska marknaden samt vara delaktiga i att forma framtiden för byggplåt. Genom att gå med i Svensk Byggplåt får vi tillgång till ett värdefullt nätverk och möjligheter till samarbete som kan hjälpa oss att utveckla våra produkter och tjänster ytterligare. Våra förväntningar är att medlemskapet ska bidra till att öka vår synlighet och trovärdighet inom branschen, samt ge oss möjlighet att påverka viktiga beslut och initiativ.Medlemskapet ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade med de senaste trenderna och regelverken inom byggplåt, vilket säkerställer att våra produkter och tjänster alltid är aktuella och konkurrenskraftiga.

Vilka frågor tycker ni det är viktigt att driva som bransch?
En av de viktigaste frågorna för oss är hållbarhet och miljöansvar. Vi vill arbeta för att främja användningen av hållbara material och metoder inom byggplåtsindustrin, och minska branschens klimatpåverkan. Att höja kvalitetsstandarderna och säkerställa att de efterlevs är avgörande för branschens rykte och kundernas förtroende. Vi vill också arbeta för att förbättra utbildningsmöjligheterna för både nya och erfarna yrkesverksamma inom svensk byggplåt.