waterfront svensk byggplåt stockholm arkitektur
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

De senaste åtta åren har Malmö tryggt haft förstaplatsen i arkitekternas ranking som den mest framstående staden inom arkitektur. Nu har Stockholm gått om med knapp marginal enligt Cembrits årliga undersökning. Men mycket arbete ligger kvar för att bli bäst i Norden.

Stockholm är numera den mest framstående svenska staden inom arkitektur. Det visar Cembrit, som varje år utför intervjuer över telefon med 100 verksamma arkitekter, tillsammans med PFM Research. Däremot ligger Sverige efter i Norden. Endast 10 procent av rösterna gick till Sverige, och Danmark anses bäst på arkitektur med 58 procent.

De tre största hindren för framstående arkitektur i Sverige anser arkitekterna är:

  1. Att arkitekterna har en för svag roll i byggprocessen.
  2. Att arkitekternas intentioner förloras på grund av att entreprenören istället väljer billigare lösningar.
  3. Att det finns för lite kunskap kring arkitektur i samhället.

 

Pin It on Pinterest