• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Bild från Kulturvärdens artikeln ”Smidda plåtar”.

I Statens fastighetsverks senaste nummer av tidningen Kulturvärden gör man en intressant och historisk tillbakablick på hur man arbetade med byggplåt och hur materialets status förändrats genom tiden.

”Att använda plåt i exteriören känns kanske inte så exklusivt med våra mått mätt, men plåt och smide har långt in i vår egen tid varit dyrbara material. Att lägga plåt på sitt tak och smycka fasader och trädgård med smide var under 1700- och 1800-talet en kostsam statusmarkör även för de mest välbeställda. Det signalerade att man var stadd vid kassa. Att använda sig av plåt var ett sätt att säkerställa att huset skulle få ett långt liv och att brandsäkerheten förbättrades.”

Citat ur artikeln ”Smidda plåtar”

Läs artikeln här >>

Statens fastighetsverk har även gett ut en gedigen skrift om byggnadsplåt och -smide, som kan läsas här >>.

Pin It on Pinterest