skorra säkert plåtslagare
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Licensieringsprojektet Skotta Säkert ska förbättra arbetsmiljön samt minska omfattningen av skador på byggnader, annan egendom och inte minst personer, i samband med snöskottning av tak. Skotta Säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.

I dagsläget finns det ca 7000 certifierade takskottare, vilket innebär att merparten av Sveriges företag som erbjuder denna tjänst är licenserade. Från att ha varit en problematisk bransch med många oseriösa företag har antal olyckor och skador nu minskat, enligt Alexander Iliev på Plåt & Ventföretagen

Hitta certifierade takskottare och läs mer på Skotta Säkerts hemsida >>

Pin It on Pinterest