Fjärilen Belatchew arkitekter GreenCoat SSAB
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster, med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar.

Här står nu också ett av stadens kanske färgstarkaste hus. Gult som raps. Stålplåtens färgbeläggning innehåller dessutom rapsolja istället för lösningsmedel, vilket gör den till ett miljövänligt alternativ. Den helgula byggnadskroppen ges en förstärkt karaktär via detaljer i grå kulör, så som stuprör och fönsterkarmar. Även de intilliggande husen med putsade fasader i naturnära toner, lyfter fram och ramar in detta gula utropstecken.

Fjärilen Belatchew arkitekter greencoar ssab
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

MATERIAL: Färgbelagd stålplåt
ARKITEKT: Belatchew Arkitekter
PLÅTSLAGERI: Erikssons Plåt & Kopparplåtslageri AB

Läs även en intervju med arkitekten Rahel Belatchew, där hon berättar sina tankar bakom valet av material >>

Pin It on Pinterest