THREADS

Projekt: Kontorsbyggnad, Mexico City
Produkter: Aluminium
Arkitektbyrå: Belzberg Architects 
Fastighetsägare: Grupo Anima
Leverantör: LNI Manufacturing Los Angeles

Läs mer >>

FOTO: Luis Gallardo