PUMPKÄLLEHAGEN

Produkt: Titanzink
Leverantör: Rheinzink
Arkitekt: Nylander arkitektur
Byggherre: Kommunala fastighetsbolaget Viskaforshem
Plåtslagarentreprenör: Åkersta Plåt & Vent AB
Objekt: Pumpkällehagen, Viskafors

Pin It on Pinterest