PRÄSTAVÅNGSSKOLAN

Projekt: Grundskola, förskoleklass och fritids i Broby
Produkt:  Aluminium och falsad plåt
Plåtslageri: Micke Vanberg Plåt & Takservice Sverige AB
Arkitektbyrå: Arkitektgården, Kristianstad
Leverantörer: PREFA Sverige AB

Läs mer >>

FOTO: Micke Vanberg Plåt & Takservice Sverige AB