Plåttak

I en studie utförd under 2020 av World Steel Association (worldsteel), jämfördes livscykelanalyser (LCA) av tre olika takmaterial, däribland plåttak. Det visade att högkvalitativa tak i stål hade flera klimatfördelar jämfört med andra typer av tak.

I studien togs hänsyn till klimateffekter från: Takets konstruktion, vilket inkluderar allt från råmaterial och tillverkning till transport och förpackningar. Underhåll och sedan slutskedet, vilket omfattar återvinning, återbruk, förbränning och bortfrakt till deponi.

Slutsatsen drogs att högkvalitativa tak i stål med lång livslängd hade den lägsta totala effekten på klimatet, upp till 60% lägre än andra taktyper. Mycket av slutsatsen baseras på klimatfördelarna från slutskedet, främst återvinning men även det låga behovet av underhåll.

Läs mer >> 
Se filmen >>