• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

I oktober öppnade den Humanistiska Teatern vid Campus Engelska Parken i Uppsala. Byggnaden är tänkt att vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Redan år 2000 väcktes idén om den hästskoformade universitetsbyggnaden. Då flyttade de humanistiska institutionerna in i kvarteret Kemikum vid Engelska Parken, ett kvarter som under hundra år främst inhyst naturvetenskaplig verksamhet. 

– Tanken är att den Humanistiska Teatern ska vara en unik symbolbyggnad för den humanistiska verksamheten. Teatern ska vara ett rum som befordrar och hyllar det kanske viktigaste och mest grundläggande inom humanistiska läroämnen, nämligen den utforskande dialogen och det öppna samtalet, säger arkitekt Jacob Melin, White.

Teaterns koniska utformning med sin perforerade fasad av bronsfärgade aluminiumkassetter, utmärker sig i sin omgivning av putsade fasader. Enligt Jacob Melin kan byggnaden ses som ett utsmyckat kärl för de humanistiska värdena och idéerna.

– Vi arkitekter på White testade under arbetets gång olika idéer för mönstret i plåtarnas perforeringar. 2015 kom frågan om konstnärlig utsmyckning upp. Vi tyckte då, liksom Akademiska Hus, Universitetet och Statens Konstråd, att plåtfasadens perforeringsmönster var en mycket bra uppgift för en konstnär att ta sig an.

Uppdraget gick till den norsk-danska konstnären Ann Lislegaard, vars utformning bygger på en variation av abstrakta cirkelformade mönster.

– Ann Lislegaards mönster kan väcka många olika associationer. Vi på White tycker att mångtydigheten passar mycket bra i detta sammanhang, eftersom teatern ska inspirera till öppenhet och dialog, snarare än fasta former och definitioner. Vi är mycket nöjda med resultatet.

BYGGNAD: Humanistiska Teatern
MATERIAL: Aluminium
ARKITEKT: White
BYGGHERRE: Akademiska Hus
PLÅTSLAGERI: LW AB

Artikel ur MIA nr 2 2017

Pin It on Pinterest