• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Areco Profiles produktion av sandwichpaneler i finska Somero har varje år genererat hundratals ton avfall som har transporterats till soptippar. Men i våras tänkte man om för att hitta lösningar och ett samarbete numera gör att allt restmaterial kan återanvändas.

Tillverkningen av sandwichpaneler i Somero skapar ungefär 600 ton mineralullsdamm om året. Hittills har dammet transporterats till soptippar, men som ett led i Areco Profiles hållbarhetsstrategi har företaget letat efter mer klimatsmarta alternativ. Det ledde till ett samarbete med finska isoleringsföretaget Eko-Expert Oy, och sedan i slutet av april i år sugs allt mineralullsdamm in i sju containrar som står utanför fabriken. När containrarna blir fulla transporteras de till Eko-Expert Oy som använder dammet för att tillverka ny isolering.

Bild på Arecos Sandwichfabrik
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

– På det här sättet blir vi av med allt avfall från fabriken samtidigt som det kommer till användning. Eftersom vi växer hela tiden och producerar mer avfall för varje år, känns det fantastiskt att få till det här samarbetet, säger Kasper Siintola, försäljningschef Areco Profiles Finland.

Sandwichpanelerna som tillverkas i fabriken i Somero används för att bygga olika typer av större industriella och kommersiella byggnader och vid installationerna måste en del av panelerna kapas för att anpassas till byggnadskonstruktionerna. Restprodukterna som uppstår klassas som miljöfarliga och även de transporteras vanligtvis till soptippar för deponering. Många av Arecos kunder har efterfrågat en bättre och billigare lösning, vilket har lett till att Areco Profiles nu dessutom erbjuder sig att ta tillvara på avfallet. Istället för att slänga de itusågade panelerna återvinns allt material.

Läs mer >>

Pin It on Pinterest