• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Sedan 2017 har Svensk Byggplåt samlat in försäljningsdata för att skapa en tydlig bild över byggplåtbranschen. 

Datan visar att 2018 var ett rekordår då Svensk Byggplåts medlemsföretag sålde upp emot 20 miljoner kvadratmeter byggplåt. Under 2019 kunde man däremot ana en mindre nedåtgång där siffrorna sjönk till strax under 17 miljoner kvadratmeter. Statistiken för kvartal 1 och 2 2020 har ännu inte publicerats men enligt interna avstämningar verkar branschen ha klarat pandemin relativt bra.

– Upplevelsen är att våra medlemsföretag och hela byggplåtbranschen ser ut att klara Coronakrisen relativt väl jämfört med andra branscher. Troliga faktorer som avgör är att byggplåt ofta är ett kostnadseffektivt val samt att många långsiktiga projekt fortfarande pågår, säger Johan Lindström, ordförande för Svensk Byggplåt och vd för Plåt & Ventföretagen.

Nya försäljningssiffror kommer att analyseras och redovisas löpande och de blir en god indikation för att kunna se branschens utveckling.

Läs mer >>

Pin It on Pinterest