• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Under Haussmann-epoken i mitten på 1800-talet byggdes bostäderna på Rue Championnet i Paris. Varje enskild byggnadsstruktur liknar den bredvid, vilket resulterar i en rad med mer eller mindre identiska byggnader.

Arkitektbyrån Chartier-Corbasson fick i uppdrag att fylla den obyggda tomten på nummer 85, men eftersom den hade en oregelbunden form blev det en svår uppgift att återskapa en till synes originalbyggnad. Man fick därmed ta till ett annat grepp.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Man löste helt enkelt situationen genom att låta byggnaden få en fasad av perforerad aluminium. Perforeringen gjordes efter ett fotografi av byggnaden bredvid, och på så sätt bevarade man det Haussmannska uttrycket.

 

Pin It on Pinterest