• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Bild från sll.se

Fridhemsplans tunnelbanestation står för en ny unik lösning som reducerar bullret med tio procent. Lösningen bygger på ljudabsorberande plåt, som fortfarande går i stationens karakteristiska gula färg.

55 000 resenärer, det är så många som passerar Fridhemsplans tunnelbanestation dagligen vilket gör den till en av Stockholms kollektivtrafiks största knutpunkter. Stationen invigdes 1952 och har under en längre tid varit i behov av upprustning, främst förstärkning av bergväggar.

Där stationens tidigare karakteristiska gula kakelväggar satt har nu gula, ljudabsorberande plåtväggar monterats. Simon Dorfman, biträdande projektledare på SLL som ansvarat för upprustningen säger att den främsta anledningen till denna lösning är för att vid behov kunna plocka ned plåtväggarna och därmed enkelt kunna inspektera och bedriva underhåll av bergväggarna bakom. Det var även viktigt att knyta an till den ursprungliga gestaltningen av stationen vilket bidrog till att valet av plåtarnas gula färg.

Fridhemsplans tunnelbanestation var däremot inte först med denna typ av lösning, utan emaljerad plåt går att finna på andra stationer. Men, installationen på Fridhemsplan urskiljer sig trots allt då en renovering av en bergrumsstation med Stridbecksvalv, det vill säga betongvalv som är uppburna av betongpelare, aldrig gjorts tidigare. Det har även aldrig skett i samma omfattande utsträckning, samtidigt som trafik förbi stationen pågått.

Pin It on Pinterest