FOJAB Lunds Tingsrätt plåtpriset 2019 PLÅT19 koppar svensk byggplåt
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Foto: Felix Gerlach

I en debattartikel i tidningen Byggindustrin slår Hannu Heiskanen, ordförande för branschorganisationen SCDA, fast att koppar är ett hållbart byggmaterial.

Han menar att koppar, förutom att vara ett material som värderas högt utifrån sina estetiska egenskaper, även är ett hållbart val vid nybyggen eller renoveringar. Detta eftersom koppar är ett mycket energieffektivt material som kan maximera effekten i värmesystem och energismarta fasader.

Lunds nya tingsrätt lyfts upp som ett modernt exempel av koppar som är uppmärksammad för både sin arkitektur och miljöprofil. Förutom att den uppnår miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld, var den nominerad till Årets Bygge 2019 samt vann Plåtpriset 2019.

Utdrag från debattartikeln:

”Ett av de vanligaste argumenten som kopparns fiender har fört fram har handlat om kopplingen mellan koppar och avloppsreningsverkens rötslam. Budskapet har varit att avloppsvattnet bär med sig koppar från husens rörsystem som sedan hamnar i reningsverkens näringsrika restprodukt, som i sin tur kan hamna som gödning på åkermark. Kopparrör i hus skulle alltså ligga bakom uppmätta halter av skadliga mängder koppar i marken och därför motivera ett kopparförbud.

Nu kan vi dock konstatera att även detta redan tidigare bräckliga argument har fallit. Regeringen har nämligen tillsatt en statlig utredning som syftar till att Sverige ska fasa ut spridning av avloppsslam på åkermark. Inte på grund av att slammet skulle innehålla för mycket koppar utan för att det innehåller olämpliga ämnen, till exempel mikroplaster och läkemedelsrester. Utredningens mål är ett förbud att sprida slammet. Så de kopparfiender som har hävdat att fortsatt slamspridning kräver kopparförbud kan släppa sin oro. Åkermarken kommer omöjligen att i fortsättningen att tillföras mer koppar genom slam.

Som företrädare för en bransch som levererar material till dagens och morgondagens fastigheter för boende och arbete arbetar vi för visionen om ett hållbart samhälle. Här finns mer att göra för alla. För att nå längre behövs innovation, omprövningar, omdöme – och fakta. Låt oss därför konstatera med tydliga fakta på bordet: Kopparen är grön – och den har en självklar plats i vårt framtida samhälle.”

 

För att läsa hela debattartikeln i Byggindustrin kan du klicka här >>

För att läsa mer om koppar som material kan du klicka här >>

 

Pin It on Pinterest