• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Plåt & Ventföretagens auktorisation för byggnadsplåtsföretag ”Trygg plåt” har haft en stabil intresseökning sedan starten 2017. Nu lanseras en fördelaktig garantifond för alla auktoriserade medlemsföretag i syfte att skapa ännu mer trygghet.

Plåt & Ventföretagens satsning Trygg Plåt är ett auktorisationssystem med syfte att höja branschens status och anseende genom att vara ett kvalitetsbevis som skapar förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten. Hittills har 96 medlemsföretags auktoriserats och intresset för auktorisationen har ökat markant hos både upphandlare och kunder de senaste två åren.

För att göra Trygg Plåt ännu mer intressant har Plåt & Ventföretagen tillsammans med de sju största leverantörerna i Svensk Byggplåt gått ihop och skapat en garantifond. Det innebär att alla företag som har blivit auktoriserade via Trygg Plåt också har rätt att ta del av en garantifond som ger ersättning om det, efter tio år, framträder ett fel som beror på utförandet.

– Detta har varit på tapeten länge och vi är väldigt glada att nu äntligen kunna erbjuda våra auktoriserade medlemmar den här garantifonden. Den gynnar hela branschen, såväl beställare som medlemsföretag och kunder, säger Rickard Lindskog och fortsätter, den nya garantifonden ger våra auktoriserade medlemsföretag en trygghet och blir även ytterligare en konkurrensfaktor i upphandlingar, ramavtal och liknande.

Garantifonden är helt kostnadsfri för de auktoriserade medlemsföretagen. Läs mer här om fonden här >>

 

Pin It on Pinterest