Bild från Teknikhandboken

 

Teknikhandboken är en digital guide med syftet att från olika perspektiv belysa byggplåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel men också dess begränsningar.

Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den har också visat sig vara användbar dels som referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare, dels som ett utmärkt utbildningsmaterial.

Initiativet till denna handbok togs av medlemsföretaget Plåt & Ventföretagen. Projektet leddes av Bo Selander, tidigare Plåtslageriernas Riksförbund och Torbjörn Osterling, Bentab Byggkonsult AB. Projektet stöddes ekonomiskt av ett flertal leverantörsföretag som med egen personal ingått i en referensgrupp samt medverkat med både texter och bilder.

Till Teknikhandboken >>

 

Pin It on Pinterest