• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

EPD – Environmental Product Declaration (Miljövarudeklarationer) är ett sätt för leverantörer att presentera sina produkters miljöegenskaper på ett sakligt och transparent sätt. 

Vilka krav som ställs på produkterna beror på vilken kategori de tillhör. Dessa produktspecifika regler kallas PCR från det engelskans ”Product Category Rules”. En EPD innehåller information enligt PCR (regler för produktkategorin) och från en LCA (produktens livscykelanalys).

Syftet med denna typ av deklaration är att kunna jämföra olika material och produkter för att kunna se vad som är mest miljövänligt för en specifik byggnad. Nu är det dock inte riktigt så enkelt som det låter, för det finns olika EPD-system, de ser ut på olika sätt och företagen redovisar olika mycket, exempelvis beroende på om det är ett material eller en produkt. Men huvudpoängen är att det i dessa dokument går att hitta mycket information som på ett eller annat sätt går att jämföra med andra material och produkter. Det finns även andra typer av miljövarudeklarationer som inte följer ett EPD-upplägg, men som ändå innehåller bra och transparent information. Vissa materialorganisationer har också tagit fram generella EPDs för sitt material, ex aluminium.

 

Några olika EPD-system:
The International EPD system (svenskt)
IBU (Insitut Bauen und Umwelt e.V) (tyskt)
EPD Denmark
Epd-norge.no

 

En EPD ska alltid består av tre delar:
Produktdatablad
Metodval
Resultat från bedömningen av miljöpåverkan

 

Här hittar du EPD:er och andra miljödeklarationer för byggplåt, såväl material som produkter:
Prefa
FMH Stainless
SSAB (GreenCoat®)
Plannja
Dala-Profil
Rheinzink Classic / Rheinzink prePatina blue-grey och prePatina graphite-grey
Lindab
Areco
ArcelorMIttal

Pin It on Pinterest