• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Mellan åren 2000 och 2010 lyckades man på General Motors med bedriften att minska företagets icke återvunna tillverkningsavfall med 73 %, mycket tack vare General Motors egna MacGyver, John Bradburn, som innan han gick i pension arbetade som Global Waste Reduction Manager.

År 2017 möttes John Bradburn och Dr. Ahmed K. Ali, chef för resursbaserade Design Research Lab vid Texas A&M University. Dr. Ahmed K. Ali’s strävan är att vända på designprocessen så att man i större utsträckning utgår från tillgängligt material, vilket innebar att mötet genererade en idé om att låta arkitektstudenterna vid Texas A&M University fick i uppdrag att designa ett fiktivt museum. Designen skulle utgå från spillmaterial från tillverkningen av bilar, det vill säga galvaniserade plåtbitar som uppstår vid stämpling av bildelar.

Som ett resultat av arkitektstudenternas utmaning, har nu 100 st krukor tillverkats, gjorda av spillmaterial från billindustrin. De är framtagna i laboratoriet vid Texas A&M University och ska vara en del av den gröna fasad som ska täcka ena väggen på Langford Architecture Centers byggnad B.

Läs mer om General Motors samarbete med Texas A&M University här >>

Bild från Instagram @tamuarch

Pin It on Pinterest